Psykolog Marie Elbinger Gramstrup

Jeg arbejder med børn og unge, der har det vanskeligt. Jeg vejleder og støtter forældre. Jeg laver psykologiske undersøgelser og underviser og superviserer fagfolk. Jeg fungerer som børnesagkyndig konsulent indenfor det familieretlige felt. Derudover arbejder jeg også med voksne, der har det svært.

Uddannelse og erfaring

I januar 2007 startede jeg Børnepsykologisk Klinik. Siden 1998 har jeg arbejdet med børn og unge, som har haft det svært på forskellige måder. Først som klinisk psykolog på Langagerskolen, som var Århus amts undervisnings- og døgntilbud til børn og unge med ADHD og autisme, og senere som ledende psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Rønde Kommune. Jeg har sideløbende arbejdet med voksenpsykologiske problemstillinger. Fra 1997-98 var jeg ansat som arbejdspsykolog i en bedriftssundhedstjeneste, hvor jeg arbejdede med psykisk arbejdsmiljø. Jeg har fra 2008 været en del af Erhvervspsykologerne. Jeg har været tilknyttet Sex- og Samlivs rådgivning i Århus og Voksenpsykologisk Kontor under Århus Amt. Arbejdet med børn og unge, deres forældre og netværk har givet erfaring med psykologbehandling af voksne i krise. Igennem årene i Børnepsykologisk Klinik har jeg haft ganske mange behandlingsforløb af voksne og coaching forløb med ledere, så i januar 2014 startede jeg Voksenpsykologisk Klink.

Jeg er uddannet cand. psych. i april 1997. Autoriseret af Psykolognævnet i 2000. Specialist i Børnepsykologi i 2007. Supervisor i Børnepsykologi 2011. Har en videreuddannelse i børneneuropsykologi 3 moduler fra Danmarks Lærerhøjskole, en videreuddannelse i psykoterapi fra Knudepunktet og er certificeret organisations analytiker fra Institut for Gruppeanalyse i Aarhus. I juni 2022 blev jeg færdig som Master i Konfliktmægling fra Københavns Universitet også kaldet MMCR – Master of Mediation and Conflict Resolution.

Grundsyn

Grundlæggende tror jeg på at alle mennesker vil det bedste og anstrenger sig for at gøre deres bedste. Der kan være omstændigheder, som forhindrer det i at lykkes. Mange har blot brug for en håndsrækning for at komme videre.

En hjælpende hånd til at overvinde tilværelsens udfordringer og komme tilbage på sporet. For os alle gælder, at vi kan mere sammen end hver for sig.