Kontakt & CV

Kontakt

Psykolog Marie Elbinger Gramstrup

Frederiks Allé 112 B
8000 Århus C

Telefon 51 84 28 18
CVR-nr. 30 31 92 65

marie@elbingergramstrup.dk

V

Curriculum Vitae for
Marie Elbinger Gramstrup

Uddannelse:

1997 Cand.psych. fra Aarhus Universitet.

2000 Autoriseret af Psykolognævnet.

2000 Uddannelse i børneneuropsykologi 3 moduler ved Danmarks Lærerhøjskole.

2007 Godkendt specialist i børnepsykologi/klinisk psykologi.

2001-06 Lederuddannelse for ledere i Rønde Kommune, Kursuscentret Grenå Handelsskole.

2007 3-årig uddannelse i gruppeanalyse ved Institut for Gruppeanalyse i Aarhus – Diplom som organisationsanalytiker.

2009 2-årig uddannelse i ledelse og konsultative processer ved Peter Lang, KCC – Kensington Consultation Centre.

2011 Godkendt supervisor i børnepsykologi.

2013 3-årige uddannelse i psykoterapi på specialistniveau ved
Institut for Integral Psykologi ved cand.psych., specialist og supervisor i
psykoterapi Vibeke Adler.

2022 Master i Konfliktmægling, Juridisk Fakultet Københavns Universitet.

Erhvervserfaring:

1997-98 Psykolog på konsulentbasis ved Voksenpsykologisk Kontor, Århus Amt.

1997-98 Arbejdspsykolog ved BST Vejle, en privat
bedriftssundhedstjeneste.

1998-01. Klinisk psykolog ved Langagerskolen, Århus Amts specialskole og
døgninstitution for børn med ADHD og autismespektrum forstyrrelser.

2001-07 Ledende psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Rønde Kommune.

2007-d.d. Selvstændig, se mere på: www.elbingergramstrup.dk.

2019-d.d. Beskikket børnesagkyndig dommer.

2019-d.d. Udpeget som børnesagkyndig psykolog til at bistå Ungdomskriminalitetsnævnet.

2022- d.d. Konfliktrådsmægler ved Østjyllands Politi

Tillidsposter:

2006-11 Bestyrelsesmedlem ved IGA – Institut for Gruppeanalyse i Aarhus.

2011-15 Forperson for IGA – Institut for Gruppeanalyse i Aarhus.

2013-15 Mentor i Aarhus Universitets mentorprogram: “AU mentor 100 – Pay it forward”.

2018- d.d. Styrelsesmedlem Dansk Psykologforenings Selskab for Børnesagkyndige.

2023-d.d. Uvildigt medlem af den uafhængige kontaktinstans hos Radikale Venstre (ikke partimedlem).
2023-d.d. Tilknyttet Aarcon, Aarhus Centre for Conflict Management.

 

 

Publikationer:

1997 ”Vi levede i en boble – en kvalitativ undersøgelse af voksne børn
med psykisk syge forældre”, Psykologisk Studieskriftserie, Århus Universitet.

1997 ”Børn med bagage” I: Psykolog Nyt nr. 9, 1997.

2001 ”Psykologsamtaler for børn og unge med socialkognitive vanskeligheder” I: Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, nr. 5, 38. årgang. Også udgivet I:
Specialpædagogik nr. 5.

2002 ”Psykologsamtaler med børn og unge med socialkognitive vanskeligheder” I: DAMP-information, nr. 15.

2003 ”Den rummelige kommuneskole for børn med gennemgribende
udviklingsforstyrrelser – hvad skal der til?” I: Specialpædagogik nr. 3.

2009 ”Socialforvaltningens identitetskrise” I: Socialrådgiveren, nr. 6, 19, marts
2009 skrevet sammen med Niels Peter Rygaard og Klaus Falkenberg.

2009 ”Tretten Firkløvere”. Boganmeldelse I: Psykolog Nyt nr. 22, 2009

2010 ”Børn påvirkes af voldelige pc-spil” I: Information 2, juli 2010, skrevet
sammen med Cand.psych. Lona Bjerre Andersen.

2011 ”Kvinder med ADHD”I: Boganmeldelse I: Psykolog Nyt nr. 3, 2011. Skrevet
sammen med Lona Bjerre Andersen og Grethe Petersen.

2012 “Psykodynamisk organisationspsykologi. Bind II. På mere arbejde under
overfladerne” Boganmeldelse I:Matrix, nr. 2, juni 2012, 29. årgang.

2012 “Fra lokal til global identitet”, interview med psykolog Niels Peter Rygaard
I: Psykolog Nyt nr. 10, 2012.

2014 “Samtaler med plejebarnet om svære emner” I: Plejefamilie – gaver og
opgaver. Systime. 2014

2016 “Små sorger har ord men store er stumme” Grethe Pedersens Blog, 2016, Skrevet sammen med Grethe Pedersen

2016 “Forældresystemet og børnesystemet – ramt som ringe i vandet” Grethe
Pedersens Blog, 2016, Skrevet sammen med Grethe Pedersen

2017 ”Vi er en del af hinandens nervesystem” Grethe Pedersens Blog, 2017,
Skrevet sammen med Grethe Pedersen

2019 ”Gruppeforløb for børn og unge med hjerneskadede forældre” I: Børne- og Ungesygeplejersken nr. 1 marts 2019

2019 ”Set og forstået – Om det psykoanalytiske rum” I: Matrix, 35. årgang, nr. 2, 2019.

2021 ”Små børn, store beslutninger” I: Weekendavisen, Opinion, 3. april, m.fl.
forfattere.

2022 ”Mægling eller ej? Den børnesagkyndige psykologs rolle i forældreansvarssager, der behandles efter model A i familieretten i Danmark”, Københavns Universitet 2022.
(Kun abstract er offentligt tilgængelig)