Viden om

Artikler af Marie Elbinger Gramstrup

Gramstrup, Marie Elbinger et. al.: “Små børn, store beslutninger” I: Weekendavisen, Opinion, 3. april 2021.

Gramstrup, Marie Elbinger: “Set og forstået – Om det psykoanalytiske rum.” Boganmeldelse I: Matrix, 35. årgang, nr. 2, 2019.

Piilgaard, Trine og Gramstrup, Marie Elbinger: “Gruppeforløb for børn og unge med hjerneskadede forældre” 2019. I: Børne- og Ungesygeplejersken nr. 1 marts 2019 og i forkortet udgave I: Hjerneskadet nr. 1 marts 2019

Gramstrup, Marie Elbinger og Petersen, Grethe: “Vi er en del af hinandens nervesystem” Grethe Pedersens Blog, 2017

Gramstrup, Marie Elbinger og Petersen, Grethe: “Forældresystemet og børnesystemet – ramt som ringe i vandet” Grethe Pedersens Blog, 2016

Gramstrup, Marie Elbinger og Petersen, Grethe: “Små sorger har ord men store er stumme” Grethe Pedersens Blog, 2016

Gramstrup, Marie Elbinger: “Samtaler med plejebarnet om svære emner” I: Plejefamilie – gaver og opgaver. Systime. 2014

Gramstrup, Marie Elbinger: “Fra lokal til global identitet” Interview med psykolg Niels Peter Rygaard I: Psykolog Nyt nr. 10, 2012.

Gramstrup, Marie Elbinger: “Psykodynamisk organisationspsykologi. Bind II. På mere arbejde under overfladerne” Boganmeldelse I:Matrix, nr. 2, juni 2012, 29. årgang.

Gramstrup, Marie Elbinger; Bjerre-Andersen, Lona og Petersen, Grethe: “Kvinder med ADHD” Boganmeldelse I: Psykolog Nyt nr. 3, 2011.

Gramstrup, Marie Elbinger og Bjerre-Andersen, Lona: “Børn påvirkes af voldelige pc-spil” I: Information 2. juli, 2010.

Gramstrup, Marie Elbinger: “Tretten Firkløvere af Anne-Marie Aaen” Boganmeldelse I: Psykolog Nyt nr. 22, 2009.

Gramstrup, Marie Elbinger; Rygaard, Niels Peter og Falkenberg, Klaus: “Socialforvaltningens identitetskrise” I: Socialrådgiveren nr. 6, 19. marts 2009.

Gramstrup, Marie Elbinger: “Den rummelige kommuneskole for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser – hvad skal der til?” I:Specialpædagogik nr. 3 2003.

Gramstrup, Marie Elbinger: “Psykologsamtaler med børn og unge med socialkognitive vanskeligheder” I: DAMP-information nr. 15 2002.

Gramstrup, Marie Elbinger: “Psykologsamtaler for børn med socialkognitive vanskeligheder” I: Pædagogik Psykologisk Rådgivning nr. 5, 38. årgang 2001. Også udgivet i: Specialpædagogik nr. 5 2001.

Gramstrup, Marie Elbinger: “Mikkels bog om arbejde” Upubliceret, Langagerskolen, april 2000. Om vejledning af unge med Aspergs Syndrom el. lign. udviklingsforstyrrelse i forhold til arbejdsmarkedet.

Therkildsen, Marie Elbinger: “Børn med baggage” I: Psykolog nyt nr. 9, 1997